Mase za izravnavanje betona

Mase za izravnavanje služe za popravku starih i oštećenih betonskih košuljica, takođe i za nanošenje na nove betonske ploče. Da bi se nanela samonivelirajuća masa, potrebno je naneti prajmer, a zatim i masu određene debljine u zavisnosti od potrebe. Potošnja mase za izravnavanje zavisi od debljine sloja (za d = 1mm potroši se 1,5kg/m2), imamo dve vrste masa koje se nanose u debljini do 10mm, odnosno do 30mm.