LAMELNI PARKET HRAST

Home / LAMELNI PARKET HRAST

LAMELNI PARKET HRAST

Hrast lamelni parket I klasa S

Ujednačena tekstura drveta, bez čvorića, sa vidljivim godovima ujednačene boje.

Hrastov lamelni parket R

Malo šarenija tekstura u odnosu na I klasu uz mogućnost sitnijih čvorića (vrlo retko). Osnovna razlika u odnosu na I klasu je malo veća diskoloracija.

Hrastov lamelni parket VS

Može imati veliku diskoloraciju, čvoriće od 10 – 15mm, ali bez uboda mušice, svaka letvica je ugradiva.