LAMELNI PARKET BUKVA

Home / LAMELNI PARKET BUKVA

LAMELNI PARKET BUKVA

Bukov lamelni parket prva klasa – S

Ujednačena tekstura drveta, bez čvorića, sa vidljivim godovima ujednačene boje.

Bukov lamelni parket druga klasa – R

Malo šarenija tekstura u odnosu na I klasu uz mogućnost sitnijih čvorića (vrlo retko). Osnovna razlika u odnosu na I klasu je malo veća diskoloracija.

Bukov lamelni parket treća klasa – VS

Može imati veliku diskoloraciju, čvoriće od 10 – 15mm, ali bez uboda mušice, svaka letvica je ugradiva.